Liittymissopimus pitää tehdä sähköyhtiön kanssa hyvissä ajoin ennen toivottua työmaasähkön liittämistä, koska liittymän suunnittelu ja rakentaminen vaatii oman aikansa. Liittymissopimusta tehtäessä on tiedettävä pääsulakkeen koko ja sähkönkäyttötapa. Mukana pitää olla asemapiirros, josta selviävät rakennuspaikkaa koskevat tiedot sekä paikka, johon mittauskeskus halutaan sijoittaa.

Verkkosopimuksella sovitaan sähkön siirtämisestä jakeluverkon haltijan sähköverkossa asiakkaalle. Sopimus voidaan tehdä, kun liittymissopimus on voimassa. Käytännössä liittymissopimus ja verkkosopimus tehdään usein yhtä aikaa.

Sähkön kytkeminen käyttäjälle edellyttää liittymissopimuksen ja verkkosopimuksen lisäksi sähkönmyyntisopimuksen voimassaoloa. Kun sähkön myyjäksi halutaan paikallinen sähköyhtiö, myyntisopimus on kätevintä tehdä samanaikaisesti liittymis- ja verkkosopimusten kanssa.

Työmaasähkö

Työmaasähköistys voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla:

  • Hankitaan heti lopullinen mittauskeskus, joka asennetaan tilapäisesti ja siirretään lopulliseen sijoituspaikkaansa kun paikka on valmis. Mittauskeskuksen siirrosta huolehtii sähköurakoitsija.
  • Vuokrataan työmaakeskus joko sähköurakoitsijalta tai rakennuskonevuokraamolta.

Liittymisjohto

Liittymisjohto on pääsääntöisesti maakaapeli. Liittymissopimukseen sisältyy maakaapelin veto tontin rajalle tai ilmajohdon rakentaminen päätepylväälle saakka. Loppuosa liittymisjohdon rakentamisesta on kilpailutettavissa sähköurakoitsijoiden kesken. Maakaapeliojan kaivamisesta ja täyttämisestä tonttinsa alueella vastaa liittyjä. Kaapeliojan oikea syvyys on 0,8 m ja kaapelin alle ja päälle on laitettava hiekkaa. Noin 0,3 m syvyyteen kaapelin päälle asennetaan varoitusnauha. Jos kaapelia ei saada upotettua riittävään syvyyteen, tulee kaapelin suojausta parantaa kaapelisuojalla. Tarkempia ohjeita liittymisjohdon asentamisesta saa sähköyhtiöltä.

Ennen perustusten valua on asennettava putket rakennuksen ulkopuolelta keskukselle maakaapeleita ja maadoitusta varten.