Tällä lomakkeella voit lähettää tarkistuspyynnön, mikäli olet saanut ennakkotiedon vakiokorvauksesta ja se on mielestäsi virheellinen.

Jos sähkökatkoja on ollut useampia ja niiden väli on alle kaksi tuntia, ne katsotaan yhdeksi katkoksi. Merkitse ensimmäisen katkon alkuajankohta ja viimeisen loppuajankohta sekä katkon kesto.

Jos katkojen väli on enemmän kuin kaksi tuntia, ne katsotaan erillisiksi katkoiksi. Merkitse katkojen alku- ja loppuajankohdat sekä niiden kestot kunkin katkon kohdalta erikseen.