20 kV verkkoa saneerataan Petäjoella

AJANKOHTAISTA / 5.3.2019

Loimaalla Petäjoen alueella saneerataan 20 kV verkkoa ilmajohdosta maakaapeliksi noin kahden kilometrin matkalla. Samalla vaihdetaan kaksi pylväsmuuntamoa puistomuuntamoihin. Pienjännitekaapelointiakin tehdään tässä yhteydessä noin kahden kilometrin verran.

Työmaa käynnistyy viikolla 10 ja suunnitelman mukaan uusi verkko valmistuu juhannuksen aikoihin. Ilmajohtoja puretaan syksymmällä sääoloista riippuen.

Työmaan urakoinnista vastaa Sallila Sähköasennus Oy.

Ajankohtaista